आज बिरज में होली रे रसिया.. की प्रस्तुति ने मोहा मन

जागरणटीम,आगरा।आंवलखेड़ास्थितमाताभगवतीदेवीराजकीयमहिलास्नातकोत्तरमहाविद्यालयमेंरविवारकोसातदिवसीयशिविरकासमापनहोगया।छात्राओंनेरंगारंगकार्यक्रमपेशकिए।आजबिरजमेंहोलीरेरसिया..कीप्रस्तुतिनेलोगोंकामनमोहलिया।

मुख्यअतिथिकेरूपमेंआईआगराकालेजएनसीसीविंगकीलेफ्टिनेंटडा.रीतानिगमनेमासरस्वतीकेचित्रकेसमक्षदीपप्रज्ज्वलितकरकार्यक्रमकाशुभारंभकिया।उन्होंनेकहाकिराष्ट्रीयसेवाकीभावनाहरनागरिकमेंहोनीचाहिए।अध्यक्षताकरतेहुएप्राचार्यडा.यशोधराशर्मानेएनएसएसकीस्वयंसेवकोंकाउत्साहवर्धनकिया।छात्राओंनेनुक्कड़नाटकवदेशभक्तिगीतप्रस्तुतकिए।सर्वश्रेष्ठस्वयंसेवककाखिताबसंध्याभारद्वाजऔरनिकिताधाकरेकोमिला।सर्वश्रेष्ठटोलीमेंसंध्या,विनीता,बिट्टू,प्रिया,प्राची,रश्मि,डौली,ललिता,दीक्षा,पल्लवी,अंकिता,ममता,रीति,संगमवभावनारहीं।स्वादिष्टभोजनव्यवस्थाकेलिएटोलीनंबरसातकीभुवनेश,गीता,ज्ञानवती,कल्पना,प्रीति,नीलमकोपुरस्कृतकियागया।इससेपूर्वमुख्यअतिथिकास्वागतडा.उमेशकुमारशाक्यवडा.शुभासिंहनेस्मृतिचिह्नभेंटकरकिया।डा.यशपालचौधरी,डा.रेनूदास,सुरेंद्रपटेल,रफीक,जितेंद्रमोहनशर्मामौजूदरहे।पुराजसोलकेग्रामीणोंकोबतायाटीकाकरणकामहत्व

जागरणटीम,आगरा।बाहकेहरप्रसादराजारामआदर्शइंटरकालेजमेंचलरहेराष्ट्रीयसेवायोजना(एनएसएस)केसातदिवसीयशिविरकेचौथेदिनस्वयंसेवकोंनेपुराजसोलगांवमेंपहुंचगर्भवतीमहिलावशिशुओंकोलगाएजानेवालेटीकाकरणकीजानकारीदी।स्वयंसेवकोंनेकहाकिजच्चाऔरबच्चादोनोंकोसमय-समयपरटीकाअवश्यलगवानाचाहिए।इससेमहिलावशिशुकीरोगप्रतिरोधकक्षमताबढ़तीहै।कार्यक्रममेंप्रधानाचार्यअनिलकुमारगुप्ता,कार्यक्रमअधिकारीप्रवीनगुप्ता,रामबाबूगुर्जर,सतीशपचौरी,लक्ष्मीनारायणगुप्ताकेअलावाअंजली,रिया,करन,दिव्या,अर्चनाआदिस्वयंसेवकमौजूदरहे।हरियालीबढ़ानेकोकियाप्रेरित

जागरणटीम,आगरा।फतेहाबादकेजनताइंटरकालेजकीएनएसएसइकाईद्वाराआयोजितशिविरकेपांचवेंदिनरविवारकोग्रामगढ़ीगुसाईं,गढ़ीबदेऔरकृपालपुरामेंपर्यावरणसंरक्षणवजागरूकताअभियानचलायागया।ग्रामवासियोंकोहरियालीबढ़ानेऔरपेड़-पौधोंकोनष्टनकरनेकेलिएप्रेरितकियागया।कार्यक्रमअधिकारीउदयराजसिंहनेबतायाकिपर्यावरणहरा-भरारहेगातोमानवजीवनभीरहेगा।बगैरपर्यावरणकेहमजीवनकीकल्पनानहींकरसकते।

Previous post मुगलसराय से ट्रेन खुलते ही महि
Next post बाइक की डिग्गी तोड़ चालीस हजार