अंजुम आरा ने पुरस्कृत किए आर्यन पब्लिक स्कूल के होनहार

संवादसहयोगी,बिलासपुर:बिलासपुरशहरकेरौड़ासेक्टरमेंस्थितआर्यनपब्लिकस्कूलकावार्षिकसमारोहशनिवारकोकिसानभवनमेंधूमधामसेमनायागया।इसमेंपुलिसअधीक्षकअंजुमआरानेबतौरमुख्यअतिथिशिरकतकी।उन्होंनेदीपप्रज्वलनकेसाथकार्यक्रमकाआगाजकिया।स्कूलकेप्रधानाचार्यपंकजठाकुरनेस्कूलकीवार्षिकरिपोर्टप्रस्तुतकरवर्षभरकीगतिविधियोंकेबारेमेंविस्तारसेजानकारीदी।मुख्यअतिथिनेस्कूलकेमेधावीछात्र-छात्राओंकोपुरस्कारदेकरसम्मानितकिया।वहींबच्चोंनेलोकसंस्कृति,धार्मिकवसामाजिकगतिविधियोंकोलेकरएकसेबढ़करएकसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकिए।इसमेंसर्वप्रथमशिवस्रोतनृत्य,राजस्थानीनृत्य,हिमाचलीनाटीऔरपंजाबीभांगड़ाकीमनमोहकप्रस्तुतिदीगई।बच्चोंद्वाराहनुमानचालीसापरआधारितकोरियोग्राफीभीकाफीसराहनीयरही।

इसकेअलावापिताऔरबेटीकेरिश्तेऔरप्यारपरआधारितकोरियोग्राफीकोभीखूबसराहागया।साथहीलकड़ीकीकाठी,दिलहैछोटासावबिछुआसहितकईगीतोंपरमनमोहकनृत्यप्रस्तुतकीगई।इसअवसरपरब्रिगेडियरजेएसवर्मा,पूनमठाकुर,सुनीता,मनीष,स्वाति,विधाती,श्वेता,कंचन,पूनमवआकृतिसहितकईगणमान्यव्यक्तिउपस्थितरहे।

इन्हेंमिलासम्मान:

आइजीएमसीशिमलामेंएमबीबीएसकेलिएचयनितस्कूलकीछात्राप्रीतिचंदेलवलालबहादुरशास्त्रीराजकीयमेडिकलकॉलेजनेरचौकमेंएमबीबीएसकेलिएचयनितईशाकोविशेषरूपसेसम्मानितकियागया।इसकेअलावामुस्कानकौंडल,अभिनवशर्मा,अपूर्व,इशिता,रमन,करणचौधरी,सुरभिशर्मा,राधिकाशर्मा,विशाल,वंदना,अर्णव,प्रतीक्षा,आदित्य,इशान,अखिल,शुभम,अपूरवा,राधिका,इशिता,रमन,करण,तमन्ना,सुप्रिया,प्रियांशु,हेमंत,सूरज,शावक,आयुष,शिवम,उमंग,अभिनववआयशासहितकईबच्चोंकोविभिन्नगतिविधियोंकोलेकरनवाजागया।

घरकापरिवेशसकारात्मकहोनाजरूरी:

मुख्यअतिथिअंजुमआरानेबच्चोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिजीवनमेंशिक्षाकेसाथअन्यगतिविधियांजीवनकेलिएविकासात्मकसाबितहोतीहैं।बच्चोंकेविकासमेंअध्यापकोंकेसाथ-साथमाता-पिताकीभीकाफीअहमभूमिकारहतीहै।घरकापरिवेशअगरसकारात्मकहो,तोबच्चेकेविकासकेलिएकाफीकारगरसिद्धहोसकताहै।इसकेअलावाउन्होंनेअपनेजीवनकेकईअनुभवभीबच्चोंकेसाथसाझाकिएतथाकानूनकेनियमोंकीपालनाकरनेकेलिएभीबच्चोंकोप्रेरितकिया।

Previous post छह बीघा ईख जली
Next post रुड़की : शोभायात्रा पर हुए पथर