लंबित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का बकाया अंतर राशि का भुगतान शीघ्र करे विभाग

मधुबनी।बिहारपंचायतनगरप्रारंभिकशिक्षकसंघकेद्वाराजिलाशिक्षापदाधिकारीकार्यालयकेसमक्ष15सूत्रीमांगोंकोलेकरजिलाध्यक्षदेवेन्द्रकुमारयादवकीअध्यक्षतामेंधरनादियागया।इसअवसरप्रदेशकार्यसमितिकेसदस्यशंकरकुमारझावजीवछसिंहनेकहाकिविगतदोवर्षोसेलंबितसप्तमपुनरीक्षितवेतनमानकाबकायाअंतरराशिकाभुगतानविभागशीघ्रकरेंअन्यथासंघआंदोलनकरनेकोबाध्यहोजाएगी।जिलाध्यक्षदेवेन्द्रकुमारयादवनेकहाकिआठवर्षसेवाकरनेवालेबेसिकग्रेडकेनियोजितशिक्षकोंकास्नातकग्रेडमेंशीघ्रप्रोन्नतिहो।सप्तमपुनरीक्षितवेतनमानकेनिर्धारणमेंविभिन्नप्रखंडोंमेंहुईविसंगतिकाअविलंबसुधारकियाजाए।वहींप्रधानसचिवनवीनकुमारझानेकहाडीपीओउतीर्णशिक्षकोंकोउच्चन्यायालयकेद्वारापारितन्यायनिर्णयकेअनुसारपरीक्षाफलप्रकाशनतिथिसेप्रशिक्षितवेतनभुगतानहो।सामाजिकआर्थिकजनगणना2011मेंकार्यकरनेवालेशिक्षकप्रणनकोंकोशीघ्रबकायामानदेयकाभुगतानकियाजाए।संगठनमहामंत्रीमोहनकुमारमिश्रानेकहाकिखंडितरूपसेएरियरभुगतानकरानेवालेएवंउसमेंसंलग्नपदाधिकारियोंपरआवश्यककार्यवाईहो।जिलाप्रवक्ताफरमानअलीमंसूरीनेकहाकिडीएलईडीओडीएलसत्र2013-15कालंबितपरीक्षाफलकाप्रकाशनशीघ्रहो।धरनासभाकोअरूणकुमारयादव,गणेशदास,कृष्णमोहनचौधरी,प्रभातकुमारझा,रामप्रबोधयादव,राजेशकुमारझा,राकेशकुमारठाकुर,प्रदीपकुमार,रामचंद्रराम,कृष्णभूषणयादव,शिवकुमारझा,मुनेश्वरपासवान,सुधीरसिंह,सतीशकुमार,सहदेवपासवान,अहमदहुसैन,रामनरेशयादव,रेखाकुमारी,रेखाभारती,जयंतीकुमारी,अजीतकुमारझा,मो.शमीम,मोतीउररहमान,कमलकामत,रमेशसहनीसहितअन्यशिक्षकोंनेसंबोधितकिया।

Previous post 100 बच्चों के बीच प्रमुख ने कि
Next post अर्थव्यवस्था के संकट पर बेखबर