बर्खास्त पीटीआइ ने सीटीएम को सौंपा राज्यपाल क

जागरणसंवाददाता,करनाल:हरियाणाशारीरिकशिक्षकसंघर्षसमितिकेबैनरतलेबर्खास्तपीटीआइनेप्रदर्शनकरतेहुएजिलासचिवालयमेंसीटीएमकोराज्यप